Skip Ribbon Commands
Skip to main content
ylioppilastutkinnoninfo
Ylioppilastutkinto

Ylioppilastutkinnon rakenteen Powerpointesitys tästä linkistä.​
 
Lukio-opintojen loppupuolella suoritetaan ylioppilastutkinto. Sen pohjana on ylioppilastutkinnosta annettu asetus 1000/94 ja siihen tehdyt muutokset.
 
Ylioppilastutkinto järjestetään kahdesti vuoden aikana, sekä keväällä että syksyllä. Tutkinto on mahdollista hajauttaa enintään kolmeen perättäiseen kirjoituskertaan. Mikäli et ehdi kirjoittaa aineita tässä ajassa, yo-suorituksesi mitätöityvät. Kaikki aineet voi toki kirjoittaa myös yhdellä kertaa.
Ylioppilastutkinnossa on suoritettava vähintään neljä koetta: pakollisena äidinkieli ja kolme koetta seuraavista neljästä: toinen kotimainen kieli, vieras kieli, matematiikka ja jokin reaaliaineen koe. Edellisistä jäljelle jäävän kokeen voi suorittaa ylimääräisenä, kuten vieraita kieliä ja muita reaaliaineen kokeita. Myöhemmin tutkintoa voi täydentää uusilla kokeilla. Näistä suorituksista saa erillisen todistuksen.
 
Osallistumisehtona ylioppilaskirjoituksiin on, että kirjoitusaineen pakolliset lukiokurssit on suoritettu kirjoitusten alkuun mennessä, reaalissa vähintään kahdessa aineessa. Vähintään yhdessä kirjoitusaineessa (toinen kotimainen kieli, vieras kieli, matematiikka) on suoritettava vaativamman tasoinen koe (esim. A-ruotsi / A-englanti / pitkä matematiikka). Pitkän matematiikan opiskellut voi siis suorittaa lyhyen matematiikan tai ei lainkaan matematiikan koetta. Huomioi kuitenkin, että yo-tehtävät laaditaan pakollisten ja syventävien kurssien pohjalta.
 
Ylioppilastutkinnon arvosanat ovat: laudatur (L), eximia cum laude approbatur (E), magna cum laude approbatur (M), cum laude approbatur (C), lubenter approbatur (B), approbatur (A) ja improbatur (I) eli hylätty.
 
Hylätyn kokeen saa uusia kaksi kertaa kolmen seuraavan tutkinnon yhteydessä. Muussa tapauksessa kaikki kokeet on suoritettava uudelleen. Hyväksytyillä kokeilla voi kerätä ns. kompensaatiopisteitä. Niillä voi kompensoida hylätyn suorituksen. Hyväksytyn kokeen saa uusia yhden kerran ilman aikarajoitusta.
Kirjoitukset alkavat keväisin helmikuussa kielten kuullunymmärtämiskokeilla ja jatkuvat maaliskuussa kirjallisilla kokeilla. Syksyn kirjoitukset ovat syyskuussa. Ilmoittautuminen tapahtuu kevään osalta marraskuun puolivälissä ja syksyn osalta kesäkuun alussa. Tulokset saapuvat koululle toukokuun lopussa ja marraskuun alkupuolella. Ylioppilastutkinto on maksullinen: ylioppilastutkintolautakunta perii kirjoituksiin osallistumisesta perusmaksun ja ainekohtaisen korjausmaksun.
 
Mahdollinen LUKI-todistus tai selvitys vieraskielisyydestä tulee tuoda koululle kirjoituksiin ilmoittautumisen yhteydessä. Sama koskee anomusta koetilanteen erityisjärjestelyistä, joihin vaaditaan erikoislääkärin lausunto. Lukioaikana suoritettava LUKI-testaus tapahtuu testattavan omalla kustannuksella. Lisätietoja apulaisrehtorilta.
 
Kirjoitustulokseen tyytymätön voi pyytää ylioppilastutkintolautakunnalta tarkistusarvostelun toimittamista. Kirjallinen hakemus tulee jättää rehtorille 14 päivän kuluessa tulosten saapumisesta. Tarkistuspyyntö on maksullinen; mikäli arvosana nousee, maksu palautetaan.
Ylioppilastutkinnon kokeiden rakenteesta:
  • äidinkieli: lukutaidon koe ja kirjoitustaidon koe; molemmat kokeet vaikuttavat arvosanaan
  • kielten kokeet: osien sisällöissä vuosittain vaihtelua
  • matematiikka: kymmenen laskutehtävää, jotka valitaan 15 tehtävän joukosta. Pitkän matematiikan tehtävissä mukana 1-2 vaativampaa ns. tähtitehtävää
  • reaalikoe: jokainen reaaliaine on itsenäinen. Kaksi koepäivää: ensimmäisenä psykologia, filosofia, historia, fysiikka ja biologia; toisena koepäivänä ev.lut. uskonto, ortodoksinen uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede ja terveystieto. Yhtenä päivänä voi osallistua vain yhden reaaliaineen kokeesen.
Täydelliset ja ajan tasalla olevat tiedot ylioppilaskirjoituksista löytyvät ylioppilastutkintolautakunnan omilta Internet-sivuilta.