Skip Ribbon Commands
Skip to main content
ilmoittautuminen
Kouluun ilmoittautuminen
 
Paras ajankohta ilmoittautua opiskelijaksi aikuislinjalle on ilmoittautumistilaisuuksissa kesäkuun alussa ja elokuun puolivälissä. Tilaisuuden yhteydessä on mahdollisuus keskustella eri aineiden opettajien ja opinto-ohjaajan kanssa omasta etenemisestä. Ilmoittautua voi toki muinakin aikoina kansliassa. Kesken lukuvuoden on siis mahdollista tulla mukaan!

Syksyllä on ilmoittautumistilaisuus ma 13.08.18 klo 16-18 (Kirkkopuistikko 27, käynti pihaovesta).

Ilmoittauduttaessa on oltava mukana viimeinen koulutodistus (päättö- tai erotodistus) alkuperäisenä ja jäljennöksenä. Todistukset muista opinnoista on myös syytä olla mukana erityisesti silloin, kun aiotaan anoa aikaisempien opintojen hyväksilukemista.
Seuraavista linkeistä voit tulostaa ja täyttää kanslian tarvitsemat lomakkeet: opiskelijailmoituslomake ja ainevalintakortti​​​. Täytä molemmat lomakkeet.
 
Pääsyvaatimukset
 
Aikuislinjan opiskelijaksi voidaan ottaa 18 vuotta täyttänyt henkilö, jollei koulun rehtori opiskelijaa koskevasta erityisestä syystä myönnä poikkeusta.
Lukioon pyrkivältä edellytetään pääsääntöisesti peruskoulun tai sitä vastaavan keskikoulun oppimäärän suoritusta.
Poikkeustapauksessa voidaan lukion opiskelijaksi ottaa henkilö, jolla ei ole edellä mainittua tutkintoa. Tällöin edellytetään, että pyrkijällä on peruskoulun oppimäärää vastaavat tiedot äidinkielessä, ruotsissa, ensimmäisessä vieraassa kielessä ja matematiikassa.
Kaikki pyrkijät on yleensä voitu hyväksyä koulun oppilaiksi.