Skip Ribbon Commands
Skip to main content
opiskelu
​​​​
Luokaton koulumuoto
 
Aikuislinja ei ole jaettu luokkiin. Koulussa on mahdollisuus suorittaa peruskoulun tai lukion tutkinto tai erillisiä aineiden kursseja. Opiskelu on kurssimuotoista. Se pohjautuu kaikissa aineissa verkko-opetukseen: lähiohjaustunnit antavat tukea verkossa tapahtuvaan ohjattuun opiskeluun.
Opiskelija voi valita luokattomassa iltakoulussa opinto-ohjelmansa ja opintovauhtinsa varsin vapaasti. Entiset opinnot voidaan ottaa huomioon lähtötasoa määritettäessä.
 
Perusopetuksessa ei järjestetetä lainkaan opetusta vaan se tapahtuu puhtaasti itseopiskeluna ts. koulussa tehdään kokeet.
 
Lukio-opinnot kestävät keskimäärin 3 vuotta. Lukiotutkinto on suoritettava neljässä vuodessa. Rehtorilla on painavasta syystä mahdollisuus antaa opiskeluaikaan pidennystä.
Opinto-ohjelman nopeuttaminen edellyttää yleensä aiempia opintoja tai itseopiskelua. Normaaliohjelmasta poikkeaminen kannattaa yleensä tehdä vasta perusteellisen harkinnan jälkeen. Mikäli opiskelija joutuu keskeyttämään opintonsa, hän voi myöhemmin jatkaa niitä keskeyttämiskohdasta edelleen.
 
Opiskelutapa
 
Opetus pohjautuu kaikissa aineissa suoritettavaan verkko-opetukseen. Verkkokurssi on Vaasan lyseon lukion aikuislinjan internet-pohjainen kurssi, joka on opiskelijalle avoimena kurssista riippuen joko syyskuun alusta helmikuun puoliväliin tai marraskuun lopusta toukokuun loppuun. 

Sen jälkeen kun opiskelija on ilmoittautunut koulun opiskelijaksi, hänen täytyy ilmoittautua haluamalleen kurssille Moodlessa. Kussakin koulun tarjoamassa kurssissa on lähiohjaustunteja: 3 x 80 min. eli kuuden oppitunnin verran. Ks. tarkemmin kohdasta Etä- ja verkko-opetus

Wilma
Aikuislinjalla on käytössä Wilma-ohjelmisto. Sen tärkeimmät toiminnot ovat viestintä opiskelijoiden ja opettajien välillä, koulun ajankohtaiset tiedotteet   sekä omien arvosanojen selaaminen.
Wilma löytyy osoitteesta wilma.vaasa.fi. Käyttäjätunnus ja salasana ovat samat kuin koulun sähköpostissa, tunnus kirjoitetaan muodossa etunimi.sukunimi (ilman @edu.vaasa.fi-loppuosaa).

Opinnot kannattaa rytmittää siten, että pystyy osallistumaan aineen lähiohjaustunneille. Tällöin omat opinnot etenevät määrätietoisesti ja saa tärkeää tukea niin opettajalta kuin kurssikavereiltakin.
Kaikki reaaliaineiden syventävät kurssit toteutetaan Länsi-Suomen etälukioverkon reaalirenkaan kurssina. Kursin järjestää siis jokin muu oppilaitos. Kurssille ilmoittaudutaan oman oppilaitoksen kansliassa täyttämällä ilmoittautumislomake. Ks. tarkemmin reaalirenkaasta kohdasta Etä- ja verkko-opetus.
 
Lukuvuoden pituus, lomat ja työaika
 
Koulu alkaa syyskuun alussa ja loppuu touko-kesäkuun vaihteessa.
Lukuvuosi jaetaan kuuteen keskimäärin 22 päivän pituiseen jaksoon. Oppiaineen kurssin laskennallinen kesto on 28 oppituntia (á 40 min). Kussakin jaksossa on etenevän opetuksen iltoja (kussakin aineessa yleensä 3 x 80 min. lähiohjaustuntia) ja neljä koeiltaa. Kurssin muu opetus tapahtuu netissä verkko-opetuksena. Jakson aikana opiskellaan yleensä 3 - 4 ainetta.
Lähiohjaustunnit alkavat klo 16.30 tai klo 18.00. Opiskelukerran pituus on siis 80 min ja välitunnin 10 min.
Lomat noudattavat mahdollisuuksien mukaan päivälukiossa noudatettavia aikoja.
 
Voit ladata lukuvuoden 2018-19 kalenterin (pdf-muodossa) tästä linkistä.​
Syksyllä 2018 opetus alkaa ma 03.09.18
 
Aineopiskelu
 
Aikuislinjalla voi opiskella myös pelkästään yhtä tai muutamia aineita. Tällöin on siten mahdollisuus korottaa esim. jatko-opintoihin pääsemiseksi peruskoulun tai lukion jonkin aineen oppimäärän arvosanaa. Samaten on mahdollisuus suorittaa puuttuvia arvosanoja tai opiskella jotain ainetta suoritustavoitteisesti puhtaasti harrastuksena. Luokattomasta koulumuodosta saa tarkemmin tietoa koulussa jaettavasta tiedotteesta, opinto-ohjaajalta tai kansliasta.
 
Koulukustannukset
 
Lukukausimaksua ei ole.
Aineopiskelijat maksavat kurssikohtaisena osallistumismaksuna 40 €/kurssi. Maksuperuste syntyy opiskelijan ilmoittautuessa kurssille ja hänen saatuaan verkkotunnukset. 
Oppikirjat ja koulutarvikkeet on hankittava itse.