Skip Ribbon Commands
Skip to main content
poissaolot

Poissaolot

Opiskelija on velvollinen osallistumaan opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta (Lukiolaki 25§).

Lyseo on opiskelijoiden ja opettajien työyhteisö, jossa kaikki poissaolot on sel­vitettävä ja mahdolliset poissaololuvat on anottava etukäteen. 

 Poissaoloanomus tuleviin poissaoloihin (kirjallisesti)

 o enintään 3 päivää: RO:lta tai rehtorilta (apulaisrehtorilta)
 o 4 päivää tai enemmän: rehtorilta (apulaisrehtorilta)

Ryhmänohjaajalle tai rehtorille (apulaisrehtorille) osoitettu poissaoloanomus kirjoitetaan opinto-oppaan takana olevaan osioon tai jätetään vapaamuotoisena anomuksena. Koeviikolle ei myönnetä lomaa. Vain painavalla perusteella rehtori voi hyväksyä etukäteen tehdyn poissaoloanomuksen.

Poissaoloselvitys

Selvitys poissaolosta tehdään Wilman kautta ryhmänohjaajalle; huoltaja merkitsee selvitykseen poissaolon syyn. Kaikista poissaoloista tulee olla selvitys.

Vanhempiensa luona asuvien täysi-ikäisten osalta hyväksytään vanhempien sairauspoissaoloselvitys, mikäli opiskelija on antanut vanhemmilleen luvan WILMAn käyttöön. Muussa tapauksessa on oltava terveydenhoitajan tai lääkärin antama todistus.

Mikäli poissaoloja ei ole asianmukaisesti selvitetty, kurssi katsotaan keskeytetyksi ja kurssi jää arvostelematta.

Huom! Autokoulu ei ole hyväksyttävä poissaolon syy lukuun ottamatta inssiä.​