Skip Ribbon Commands
Skip to main content
tukipalvelut
​​​​​​​​
Tukipalvelut


Vaasan lyseon lukion hyvinvointityöryhmä koordinoi opiskelijahuoltoa. Ryhmään kuuluu apulaisrehtori, kuraattori, opinto-ohjaajat, terveydenhoitaja sekä erityisopettaja ja tarvittaessa muita asiantuntijoita. Ryhmä kokoontuu jaksoittain ja ajankohdat ovat esillä koulun kotisivuilla. Ryhmän tehtävä on kartoittaa koulun hyvinvointia ja reagoida kehitystarpeisiin. Hyvinvointiryhmä koordinoi myös yksilökohtaista opiskelijahuoltoa. 
 

Terveydenhoitaja

Kouluterveydenhoitaja Päivi Hämäläisen vastaanotto on Vaasanpuistikon yksikössä (sisäänkäynti vanhan puolen ala-aulasta) ma-to 8-16 ja pe 8-14.

Puhelin 040-1452 734.

Vastaava kuraattori

Vastaava kuraattori Anu Ramsila, puhelin 0400-619 470, anu.ramsila@edu.vaasa.fi
 
Kuraattori auttaa ja tukee opiskelijoita erilaisissa opiskeluun ja elämään liittyvissä asioissa, esimerkiksi arjen sujuvuus, toimintakyky ja vuorovaikutussuhteet. Kuraattori pyrkii työssään opiskelijoiden tilanteita jäsentämällä lisäämään heidän voimavarojaan ja etsimään myönteisiä ratkaisuja tilanteisiin.
Kuraattorin vastaanotto on Vaasanpuistikon yksikössä, kellarikerroksessa ma-to 8-16 ja pe 8-15

Erityisopettaja

Erityisopettaja Markku Joensuu, puhelin 040-510 1144. Lausunnot YTL:aa varten.

Hammashoito

Kirkkopuistikon hammashoitola vastaa vaasalaisten lukiolaisten hammashoidosta.

Luki-testaus

Ota yhteys erityisopettajaan.

Nuorisoasema Klaara

Nuorisoasema Klaara on Vaasan sosiaali- ja terveystoimen alainen toimipiste, joka tarjoaa lasten ja nuorten mielenterveys-, päihde- ja elämänhallinnan ongelmien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon keskittyviä palveluja. Asemalla suoritetaan myös EU-direktiiviin perustuvaa alle 25 -vuotiaiden ajokelpoisuusseurantaa.

Nuorisoaseman palvelut on suunnattu lähinnä 13 - 24 -vuotiaille vaasalaisille ja sopimuksesta myös muista kunnista tuleville nuorille (ja heidän perheilleen), jotka haluavat keskustella luottamuksellisesti aikuisen kanssa

Tutustu Klaaran sivuihin​.

Nuorten tiedotus- ja neuvontapiste Reimari

Tutustu Reimarin sivuihin.

HYVINVOINTIMALLI 

Lyseon hyvinvointimalli tässä pdf-linkissä.

OPISKELIJAHUOLTO

Opiskelun etenemisen seuranta ja oppilashuollolliset toimenpiteet Vaasan lyseon lukiossa

OPINTO-OPAS
Lukuvuoden alkaessa kaikki opiskelijat saavat opinto-oppaan, joka sisältää kaikki opiskeluun liittyvät säännöt ja toimintakäytännöt. Opinto-oppaassa on myös tieto lukuvuoden aikana pidettävistä vanhempainilloista ja kaikkien opettajien yhteystiedot.

TODISTUKSET JA KOTIIN TOIMITETTAVAT TIEDOTTEET

Joka jakson päätteeksi opiskelija saa jaksotodistuksen. Jaksotodistuksen avulla vanhemmat voivat seurata opintojen etenemistä ja poissaoloja. Lisäksi kaikki huoltajat saavat omat tunnukset koulun nettisivuilla olevaan WILMA-ohjelmaan. Ohjelman avulla jokainen huoltaja voi seurata oman lapsen opintojen etenemistä kuten arvosanoja, valintoja, poissaoloja ja opettajan sekä ryhmänohjaajan lähettämiä viestejä. Toki perinteinen posti / puhelinyhteys on myös käytössä.

Koulu pitää tärkeänä ja toivoo, että opintojen seuraaminen jatkuu kodeissa myös opiskelijan saavutettua täysi-ikäisyyden!

Todistusten lisäksi koulu voi lähettää kotiin tiedotteita esimerkiksi runsaista, selvittämättömistä poissaoloista (kaikissa alle 18v. poissaoloissa huoltajan allekirjoitus) ja uhasta, että opiskelijan kurssisuoritusta ei laiminlyöntien vuoksi voida arvostella (WILMAn tiedotteet).
Koulu seuraa etenemistä. Lukujärjestyksestä nähdään, että kurssivalintoja on riittävästi ja jaksoarvostelusta se, miten ne ovat tulleet suoritetuiksi. Yleinen tavoite on, että jaksossa tulee keskimäärin 5 kurssisuoritusta, poissaoloja on alle 3 oppituntia (á 75 min) eikä jakson arvosanojen keskiarvo laske edellisestä.
Ensisijainen toimenpide ongelmatapauksissa on olla yhteydessä opiskelijaan. Jos tilanne ei sillä korjaannu tai aiheuttaa opintoajan jatkumisen, ottaa ryhmänohjaaja yhteyttä kotiin. Huoltajien omat yhteydenotot ovat myös tervetulleita.

A. Opintojen säännöllinen eteneminen
Jakson jälkeen ryhmänohjaaja / opinto-ohjaaja seuraa
  • kenellä kursseista on tullut arvosanoiksi nelosia
  • kenellä kurssi on jäänyt jostain syystä kesken (arvosana = P)
  • kenellä kurssilta poissaoloja on niin paljon, että kurssi on suoritettava uudestaan (arvosana = K )
  • kenellä kurssi on hylätty (arvosana = H)
Koulu varmistaa, että opiskelijoilla on oikea tieto omasta tilanteestaan ja tarvittaessa tehdään suunnitelma ja aikataulu ongelmien poistamiseksi. Toimenpiteistä sopivat opinto-ohjaaja ja ryhmänohjaaja keskinäisen sopimuksen mukaan.

B. Kurssimäärän kertyminen
Jokaisen jakson jälkeen ryhmänohjaaja tarkistaa suoritettujen kurssien lukumäärän.
Kokonaiskurssimäärä (75) täyttyy kolmessa vuodessa, jos jokaisessa jaksossa tulee keskimäärin 5 kurssia. Jos kurssikertymä on liian pieni, niin opiskelijaan otetaan yhteys. Asian käynnistää ryhmänohjaaja.
Toimenpiteillä koulu pyrkii turvaamaan säännöllisen opiskelun onnistumisen.