Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Vuosisuunnitelma
Vaasan lyseon lukion hyvinvointiryhmän vuosisuunnitelma 2018-2019

Hyvinvointiryhmän tavoitteena on kehittää oppilaitoksen toimintakulttuuria ja edistää tasa-arvoisen opiskeluyhteisön ja -ympäristön terveyttä, hyvinvointia, turvallisuutta ja yhdenvertaisuutta.
  • tehtävänä on opiskelijoiden ja huoltajien osallisuus ja kuulluksi tuleminen 
  • suunnitella, toteuttaa ja arvioida opiskeluyhteisön hyvinvointia, turvallisuutta, viihtyvyyttä ja osallisuutta 
  • tehdä yhteistyötä muiden kunnan nuorten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 
  • suunnitella, miten opiskelijoiden ja työyhteisön hyvinvointiin liittyvien kyselyjen vastauksia hyödynnetään

Tiedottaminen

Opiskelijoille ja heidän huoltajilleen tiedotetaan lukuvuoden alkaessa opiskeluhuollon järjestämisestä ja toimintatavoista. Tiedottamisessa kiinnitetään huomiota siihen, että opiskelija saa riittävästi tietoa opiskeluhuollon palveluista sekä siihen, että opiskeluhuollon henkilöstön yhteystiedot ovat opiskelijoiden saatavilla. 

Hyvinvointiryhmien kokoonpanot

Hyvinvointiryhmää johtaa opiskeluhuollon vastaava Juha-Pekka Rauhala. Muut jäsenet ovat opinto-ohjaajat, opiskeluterveydenhoitaja, kuraattori ja tarvittaessa muita asiantuntijoita.

Laajennettu Hyvinvointiryhmä

Hyvinvointiryhmä + erityisopettaja + opiskelijaterveydenhuollon psykologi + opiskelijakunnan opiskelijajäsen ja opiskelijakunnan vastaava opettaja + tarvittaessa muita asiantuntijoita 

Opiskelijakohtaiset opiskelijahuoltoryhmät

Yksittäisen opiskelijan tai opiskelijaryhmän tuen tarpeen selvittämiseen ja opiskeluhuollon palvelujen järjestämiseen liittyvät asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa monialaisessa asiantuntijaryhmässä. Asiantuntijaryhmän kokoonpano neuvotellaan yhdessä opiskelijan ja huoltajan kanssa. Ryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön, joka vastaa opiskelijan asian kirjaamisesta opiskelijahuoltokertomukseen. 

Hyvinvointiryhmän (+ laajennettu hyvinvointiryhmä) kokousaikataulu

Kerran jaksossa ja tarvittaessa:
22.8., 13.9., 30.10., 13.11., 19.12., 24.1., 21.2., 8.3., 26.3., 26.4., 15.5.
Laajennettu hyvinvointiryhmä:
3.10., 15.4.

Opiskelijahuollon erityiset painopisteet / kehitysalueet lukuvuonna 2018-2019
  • varhainen ja selkeä puuttuminen ongelmiin (poissaolot, yhteistyö huoltajien ja muiden tahojen kanssa)
  • ongelmien ennaltaehkäisy
  • yleinen hyvinvointiteemapäivä syksyllä 2018 (mielenterveys, mielen hyvinvointi); kohdennetaan seniori-ikäryhmään
Opiskelijahuollon ja hyvinvointiryhmän työskentelyn arviointi 

Oppilaitoksessa järjestetään THL:n opiskelijaterveyskysely sekä lukuvuosittain opiskelijatyytyväisyyskysely, joista saadaan tietoa muun muassa opiskeluhuollon tilasta. Saatuja tietoja käytetään opiskeluhuollon kehittämiseen.