Skip Ribbon Commands
Skip to main content
ib-lukio
International Baccalaureate – yhteistyössä Vaasan lyseon lukion kanssa

International Baccalaureate on kansainvälinen ylioppilastutkinto, joka voidaan tänä päivänä suorittaa noin 1000 koulussa yli 100 maassa. Vaasassa opetusta järjestää Vasa övningsskola yhteistyössä Vaasa lyseon lukion kanssa. Vuosittain opintonsa aloittaa n. 28 IB-oppilasta, joista noin puolet on suomenkielisiä ja puolet ruotsinkielisiä. Mukana on myös muutama kansainvälinen oppilas.

IB-ohjelma pähkinänkuoressa
  • Päämääränä on, että IB-oppilaista tulisi kriittisiä ja myötätuntoisia ajattelijoita, elinikäisiä oppijoita sekä tietoisia kannanottajia niin paikallisiin kuin maailmanlaajuisiin kysymyksiin.
  • Koulua käydään kolme vuotta, joista ensimmäinen on valmentava Pre-IB-vuosi, jolloin opiskellaan suomalaisen lukion opintosuunnitelman mukaan, mutta englannin kielellä.
  • Varsinaisia IB-vuosia on kaksi.
  • IB:n erikoisuuksia ovat opintoaineen tason valitseminen kaikissa aineissa. Oppilas voi valita joko korkeamman tason (Higher level) tai vakiotason (Standard level). Oppilas valitsee kiinnostuksensa mukaan 3-4 ainetta korkeammalta tasolta.
  • IB-opintoihin sisältyy myös tietoteoriaa (Theory of Knowledge). Luovuus, toiminta ja palveleminen ovat myös opetussuunnitelman peruspilareina. Näitä toteutetaan IB-ohjelmassa CAS-opintoina.
  • Jokainen IB-oppilas syventyy erityisesti myös yhteen itseänsä kiinnostavaan aineeseen ja tekee siitä laajamuotoisen tutkielman, Extended Essayn.

IB-opintojen tutkinnosta
  • IB-oppilaat maksavat itse opintomateriaalinsa ja IB-organisaation tutkintomaksun.
  • IB-tutkinto on tasavertainen kansallisen ylioppilastutkinnon kanssa.
  • Korkeakoulut ovat myös tietoisia IB-opintojen ja tutkinnon rakenteesta.
  • IB-tutkinto parantaa jatko-opintomahdollisuuksia ulkomailla.

Vaasan lyseon lukio yhteistyössä

IB-lukion oppilaat opiskelevat englannin kielellä, paitsi kieliä opiskellaan kohdekielellä. Koska Vasa övningsskola on ruotsinkielinen koulu, toteutetaan suomenkielisten oppilaiden äidinkielen opetus yhteistyössä Vaasan lyseon lukion kanssa.

Kouluilla on yhteisiä opettajia muissakin aineissa.

IB-opintoihin haku tapahtuu yhteishaussa Vasa övningsskolanin valintakortilla, joka jätetään Vaasan lyseon lukioon. Koululle toimitetaan myös yläasteen opettajan lausunto.

Haluatko tietää enemmän?

www.vasa.abo.fi/vos/gym/ib

IB-koordinaattori Jockum von Wright puh.: 06-3247617

 e-mail: jwright@abo.fi

Rehtori Ulla Granfors puh.: 06-324 7610

Kanslia Sabina Salmi puh.: 06-324 7678