Skip Ribbon Commands
Skip to main content
liikkuva_opiskelu
MIKSI ENEMMÄN LIIKETTÄ​

Aktiivisuuden lisääminen tukee oppimista, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Liikkumista lisäämällä voidaan vahvistaa opiskelu- ja työkykyä sekä vähentää tuki- ja liikuntaelinoireita.​

Liikkuva opiskelu -toiminta on osa Liikkuva koulu -ohjelmaa, joka on yksi Suomen hallituksen osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeista. Toiminnan tavoitteena on opiskelijoiden fyysisen aktiivisuuden ja opiskelukyvyn lisääminen.

Ideoita aktiivisempaan arkeen:
  • Liikkumista tukevat olosuhteet (esim. liikuntatilojen vapaampi käyttö)
  • Opiskelijoiden vertaisliikuttaminen (esim. liikuntatutorointi)
  • Liikkumiseen kannustavat välitunnit
  • Toiminnallinen opetus
  • Istumisen tauottaminen oppitunneilla
  • Aktiiviset opiskelumatkat​