Skip Ribbon Commands
Skip to main content
lomakkeita

Lomakkeita

Näistä linkeistä voit avata lomakkeen, täyttää sen ruudulla ja tulostaa paperille. Koneessa on oltava asennettuna Adobe Reader tai vastaava (Reader löytyy osoitteesta www.adobe.com).

Opintojen hyväksilukeminen (muualla suoritetuista opinnoista)

Ilmoitus lähdöstä vaihto-opiskelijaksi

Äidinkieli / suomi vieraana kielenä -valinta

Opintojen keskeyttäminen / eroanomus

Itsenäisen suorituksen lomake (kun haluat suorittaa kurssin osallistumatta opetukseen)

Oppiaineen tason vaihto (vaihto pitkä/lyhyt matematiikka tai A/B-kieli)