Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Lukion työelämäkumppanit
Lukion työelämäkumppanit -hanke


Vaasan lyseon lukio on mukana Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa

Vaasan lyseon lukio on mukana yhdessä Turun ja Porin lukiokoulutusten sekä Turun yliopiston ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Vaasan lyseon lukio tekee hankkeen aikana yhteistyötä myös Vaasan yliopiston ja Vaasan ammattikorkeakoulun sekä Vaasan alueen muiden keskeisten työ- ja liike-elämän sidosryhmien ja energiaklusterin yritysten kanssa.

Osallistujatietojen kerääminen

Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja toteuttajaorganisaatiot. Toteutusaika on 1.10.2018–28.2.2021.

Lukion työelämäkumppanit -hankkeen aikana on tavoitteena osallistaa yhteensä 1000 opiskelijaa ja opettajaa Vaasassa, Turussa ja Porissa.

Hankkeeseen osallistuvilta henkilöiltä kerätään taustatietoja. Lisätietoa osallistujatietojen keräämisestä: Lukion työelämäkumppanit_tiedote huoltajille​

 Lukion työelämä -hankkeen tavoitteet

Lukion työelämäkumppanit –hankkeen tavoitteena on edistää lukioiden työelämäyhteistyötä, jotta lukio-opintonsa päättäneet siirtyvät entistä sujuvammin jatko-opintoihin ja työelämään. Näin vastataan Vaasan seudun elinkeinoelämän tarpeisiin tuottaa osaavaa työvoimaa, vahvistaa työmarkkinoille siirtyvien matemaattisluonnontieteellistä osaamista ja lisätä kiinnostusta teknologia-alojen opiskeluun. Hankkeen aikana rakennetaan pysyviä lukioiden työelämäkumppanuuksia ja yhteistyöverkostoja sekä kehittää ja kokeilla työelämäkumppanien kanssa uudenlaisia työelämälähtöisiä lukiokoulutuksen oppimisympäristöjä ja yhteistyömalleja.

Vaasan lukiokoulutuksessa toteutettavat toimenpiteet

Vaasan lyseon lukiossa hankkeen aikana kehitettävät toimenpidekokonaisuudet:

1.     Aineenopettajien, opinto-ohjaajien sekä rehtoreiden työ- ja elinkeinoelämätietojen ja -taitojen parantaminen

2.     Opiskelijoiden työ- ja elinkeinoelämätaitojen edistäminen

3.     Kansainvälisyys- ja globaalikasvatuksen integroiminen osaksi työelämä- ja yrittäjyyskasvatusta

4.     Yhteistyön syventäminen Vaasan yliopiston ja Vaasan ammattikorkeakoulun sekä muiden sidosryhmien kanssa

5.     Lukion työelämäkumppanit -verkoston rakentaminen

Tausta ja lisätietoja

Lukion työelämäkumppanit -hanke jatkaa LukioTEKo -hankkeen aloittamaa lukiokoulutuksen tekemistä työelämälähtöiseksi. Vaasan lukiokoulutus oli mukana LukioTEKO-hankkeessa vuosina 2016—2018. Lisätietoa LukioTEKO-hankkeesta löytyy osoitteesta: http://www.koulutustakuu.fi/hankkeet/lukioteko2/

Lukion työelämäkumppanit -hankeen projektipäällikkö Jaana Kilpinen, Turun kaupungin sivistystoimiala Suunnittelu- ja kehittämispalvelut Projektitoimisto jaana.kilpinen@turku.fi, 050 428 3154

Vaasan lukiokoulutuksen projektikoordinaattori Mika Jokiaho, Vaasan lyseon lukio (mika.jokiaho@edu.vaasa.fi, 050 361 0872)

Lisätietoa Lukion työelämäkumppanit -hankkeesta:

http://www.koulutustakuu.fi/lukion-tyoelamakumppanit/