Skip Ribbon Commands
Skip to main content
tuntijako
Tuntijako (vuoden 2016 opetussuunnitelma)

Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden suositellaan tekevän kurssivalintansa lähinnä punaisella merkittyjen kurssien joukosta.

Oppiaine Pakolliset kurssit​ Syventävät kurssit​ Soveltavat kurssit​
Äidinkieli ja kirjallisuus​ ​1 2 3 4 5 6 ​7 8 9 ​10 11 12 13 14 15 16 17
​- suomi toisena kielenä 1 2 3 4​ 5 6 7 8 9​ 10​
​A-kielet
​- englanti 1 2 3 4 5 6 ​7 8 ​9 10 11 12 13 14
​- ruotsi 1 2 3 4 5 6 ​7 8 ​9 10 11 12 13 14 15
​- saksa, ranska, venäjä 1 2 3 4 5 6 ​7 8 ​10
​B1-kieli
​- ruotsi 1 2 3 4 5 ​6 7 ​10 11 12 13 14 15
B2-kielet
​- saksa 1 2 3 4 5 6 7 8 ​9 10 11 12 13 14
​- ranska 1 2 3 4 5 6  ​9 10 11 12
​- venäjä 1 2 3 4 5 6 7 8 ​9 10 11 12
​B3-kielet ​ ​
​- saksa
​1 2 3 4 5 6 7 8 ​10 11 12 13 14
​- ranska
1 2 3 4 5 6 7 8 ​10 11 12
​- venäjä
​1 2 3 4 5 6 7 8 ​10 11 12
​- espanja

1 2 3 4 5 6 7 8 ​10 11 12
​- italia

1 2 3 4 5 6 7 8 ​10 11 12
​- latina

1 2 3 4 5 6 7 8
​- Aasian ja Afrikan kielet 1 2 3 4 5 6 7 8
​Matematiikka ​ ​ ​
​- yhteinen 1
​- lyhyt oppimäärä tai 2 3 4 5 6 ​7 8 ​9 10 11
​- pitkä oppimäärä 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ​11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ympäristö- ja luonnontieteet ​
​- biologia 1 2 ​3 4 5 6 7 8 9 10 11
​- maantieto ​1
​2 3 4 5 6 7
​- fysiikka 1 2 3 4 5 6 7
8 ​9 10 11 12 13 14
​- kemia 1 ​2 3 4 5 ​6 7 8
​Humanistis-yhteiskunnalliset tieteet
​- filosofia 1 2 3 4​
5 6 7​
​- historia 1 2 3​ ​4 5 6 ​7 8 9 10 11 12 13 14
​- yhteiskuntaoppi 1 2 3 4 ​ 5 6 7 8​ 9 10
​- psykologia 1​ 2 3 4 5​ 6 7 8 9 10 11​
Uskonto/elämänkatsomustieto ​
​- uskonto, ev-lut. tai 1 2
​3 4 5 6
​7 8 9 10 11
​- uskonto, ortodoks. tai
1 2
​3 4 5 6
​- uskonto, muut tai 1 2
​3 4 5 6
​- elämänkatsomustieto 1 2
​3 4 5 6
Terveystieto 1 ​2 3 ​4 5 6
​Taito- ja taideaineet
​- musiikki (1-2)
1 2 ​3 4
5 6 7
​- kuvataide (1-2) 1 2 ​3 4
5 ​6 7 8 9 10
​- kulttuuri/taide 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14​
​- liikunta (pojat)
1 2 ​3 4 5 ​6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
​- liikunta (tytöt) 1 2 ​3 4 5 ​6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
​- lajikurssit ​LSB LTA LLA LGO LSU LTE LKO LJA LPE LLE LPU
​- lajivalmennus ​1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Opinto-ohjaus 1 2 3 4 5
​Teemaopinnot 1 2 3​
​Lukiodiplomit 2 3 4 5 6 7 8​
​Taiteiden väliset kurssit
1 2 3​
​Tietotekniikka     1 2 3 4 5 6 7 8 
​Ilmaisutaito ​1 2
​Julkaisutoiminta 1 2 3 4 5 6 7 8
​Kansainvälisyyskasvatus 1 2 3 4 5 6
​Opiskelijakuntatoiminta 1 2
​Opiskelijatutorointi ​1 2 3
Pelastus- ja suojelutoiminta ​1
Vapaaehtoistyö ​1
​Viittomakieli ​1

Yrittäjyyskasvatus

​1 2 3 4 5 6 7
Muut kurssit ​ ​ ​
​- toisten oppilaitosten kurssit ​ ​ ​
​- ulkomailla suoritetut kurssit ​ ​ ​