Skip Ribbon Commands
Skip to main content
biologia

Biologian soveltavia kursseja

wBI7 Biologiaa laboroiden / BI06 Biologian laborointikurssi

Teoriasta käytäntöön – siis hihat ylös ja hommiin! Kurssilla havainnollistetaan biologian pakollisten ja syventävien kurssien aihepiirejä laborointitöiden avulla.  Kurssi sisältää mikroskoopin käyttöä, mikroskooppipreparaattien tekoa, bakteerien viljelyä, sydämen preparointia, idätys- ja kasvatuskokeita, ihmisen elintoimintojen mittausta… Töiden tulokset kootaan portfolioksi.wBI8 Ihmisen biologian sovelluksia / BI07 Ihmisen anatomia ja fysiologia

Kurssi syventää ja kertaa BI04 (Ihmisen biologia) -kurssin sisältöjä. Mukana kliinisiä esimerkkejä ja lääketieteen terminologian perusteita (latina/kreikka). Kurssi soveltuu biologian YO-kirjoittajille sekä terveydenhuoltoalalle, lääkikseen tai biologian opintoihin suuntaaville.

 
BI12 Ihmisen perinnölliset sairaudet

Genetiikalla on keskeinen asema monilla biologian kursseilla. Tällä kurssilla keskitytään ihmisen yleisimpiin perinnöllisiin sairauksiin.  Sairausesimerkkien avulla käsitellään geeni-, kromosomi- ja kromosomistomutaatioita. Koska kurssilla kerrataan perinnöllisyyden lainalaisuuksia, käsitteitä ja terminologiaa, se soveltuu valmentavaksi kurssiksi biologian YO-kirjoituksiin. Kurssi antaa valmiuksia myös hoitoalan, lääketieteen ja biologian jatko-opintoihin.