Skip Ribbon Commands
Skip to main content
unesco

Vaasan lyseon lukio on UNESCO-koulu

Unesco-kouluna Vaasan lyseon lukio tarjoaa eväitä maailmankansalaiseksi kasvamiseen. Maailmankansalaisuus on välittämistä, vaikuttamista ja vastuunkantoa, mutta myös uskoa omiin kykyihin ja kykyä toimia yhdessä niin paikallisella kuin globaalilla tasolla. Maailmankansalaisuus edellyttää kulttuurien keskinäistä kunnioitusta ja suvaitsevaisuutta. Näitä taitoja tarvitsemme yhä enemmän globalisoituvassa maailmassa niin kotimaassa kuin ulkomailla opinnoissa, harrastuksen parissa, työelämässä ja liiketoiminnassa sekä vapaaehtoistyössä, mutta myös lomamatkoilla.


Vaasan lyseon lukio jatkaa Kirkkopuistikon lukion ja Vaasan yhteislukion Unesco-koulutoiminnan perinteitä. Kirkkopuistikon lukio liittyi Unesco-koulujen muodostamaan kansainväliseen ASPRO-verkostoon vuonna 1984. Nykyään siihen kuuluu yli 9000 koulua 180 maassa. Suomessa verkko kattaa yli 70 oppilaitosta alakouluista yliopistojen opettajankoulutuslaitoksiin. Kouluverkon tavoitteena on edistää ja testata YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön Unescon päämääriä.

Unesco-kouluna Vaasan lyseon lukio haluaa lähentää kulttuureja ja edistää kulttuurien välistä vuorovaikutusta. Näin voidaan konkreettisesti ehkäistä syrjintää ja rasismia sekä edistää tasa-arvon, ihmisoikeuksien ja rauhan toteutumista. Unesco-kouluna vaalimme myös luonnon ja kulttuurin monimuotoisuutta ja kannatamme kestävää kehitystä. Tähän kuuluu luonnon- ja maailmanperinnön vaaliminen. Tekemällä pieniä tekoja haluamme edistää globaaliin vastuuseen kasvamista ja kannustaa vaikuttamaan ja toimimaan paikallisella, kansallisella ja globaalilla tasolla.

Tavoitteiden saavuttamiseksi Vaasan lyseon lukiossa vietetään Unesco-teemapäivää YK-päivänä 24.10. Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa koulussa kansainvälisyyskasvatuksen kursseja osallistumalla Unesco-luennoille ja Unesco-ryhmän toimintaan. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus suorittaa Suomen YK-liiton Maailmankansalaisen kypsyyskoe ja osallistua ulkomaille suuntautuviin projekteihin ja ystävyyskoulutoimintaan.

Vaasan lyseon lukiossa vietetään Uniworld Day -teemapäivää YK-päivänä 24.10. Silloin nostetaan esille globaalikasvatuksen keskeisiä teemoja. Syksyllä 2012 haastettiin ennakkoluuloja ja julistauduttiin syrjinnästä vapaaksi alueeksi. Päivän aikana tutustuttiin myös koulun kulttuureihin kulttuurikierroksella. Päivän toteutuksessa sovelletaan vertaisoppimisen menetelmää, jossa ajatuksena on se, että oppilaat opettavat toisille oppilaille itselleen tärkeitä asioita.


Lisätietoa:

Unescon virallinen sivu
http://www.unesco.org/new/en/

Unesco-kouluverkon virallinen sivu
http://www.unesco.org/new/en/education/networks/global-networks/aspnet/

Unescon Maailmanperintöluettelo
http://whc.unesco.org/en/list

Lue Unesco-koulutoiminnasta Vaasan lyseon lukion nettilehdestä FUUSIOSTA
http://fuusio.vaasa.fi