Skip Ribbon Commands
Skip to main content
maailmankansalaisenkypsyyskoe
Maailmankansalaisen kypsyyskoe

Maailmankansalaisen kypsyyskoe on Suomen YK-liiton kansainvälisyyskasvatuksen opintokokonaisuus, jonka aikana tutustutaan kiinnostavaan kansainvälisyyteen liittyvään teemaan yksin, pareittain tai ryhmässä. Tekemällä Maailmankansalaisen kypsyyskokeen oppilas voi syventää tietämystään ja ymmärrystään valitusta aiheesta. Kypsyyskokeen tekeminen opettaa monipuoliseen tiedonhankintaan, oman oppimisen arviointiin ja saadun tiedon jakamiseen. Työn tekeminen opettaa myös oman työskentelyn arviointia ja oppimisprosessin seurantaa. Nämä ovat kaikki tärkeitä taitoja lukion jälkeisissä jatko-opinnoissa.

Maailmankansalaisen kypsyyskokeen suorittamisesta saa todistuksen Suomen YK-liitolta. Kypsyyskoetodistusta voi käyttää työnhaussa, koska se osoittaa asiantuntijuutta siinä aihealueessa, josta työ on tehty. Suoritus luetaan hyväksi myös osaksi lukio-opintoja ja palkitaan Maailmankansalaisen kypsyyskoe -kurssin (KAK4) suoritusmerkinnällä.

 

Maailmankansalaisen kypsyyskokeen suorittamisen lähiohjaajana toimii Tiina Nygård.

 

Lisätietoja Maailmankansalaisen kypsyyskokeesta ja työn rakenteesta Suomen YK-liitosta

http://www.ykliitto.fi/kouluttaa/mkk