Skip Ribbon Commands
Skip to main content
merenkurkunmaailmanperint
Merenkurkun maailmanperintö -projekti

Merenkurkun maailmanperintö -projektissa tutustutaan Merenkurkun saaristoon, joka muodostaa yhdessä Ruotsin Korkea rannikon kanssa maailmanperintökohteen. Tavoitteena on, että opiskelijoille tulee tutuksi Unescon maailmanperintötoiminta ja paikallisen maailmanperintökohteen geologinen, ekologinen ja kulttuurinen ainutlaatuisuus.

 

 Video

 


Projektin asiasisällöt:
 • Unesco ja maailmanperintösopimus (kulttuuriperintö-, luonnonperintökohteet)
 • Merenkurkun geologia; vastasyntynyt maaperä peittää ikivanhaa kallioperää
 • Jääkauden jäljet maailmanperintöalueella
 • Maankohoaminen, sen syyt ja vaikutukset Merenkurkun luonnossa
 • Merikotkan tarina; sukupuuton partaalta kaikkien mökkiläisten tutuksi
 • Merenkurkun asutuksen ja väestön historia
 • Merenkurkun merkitys elinkeinoelämälle ja yritystoiminnalle ennen ja nyt
 • Merenkurkun kulttuurin historia, kulttuurimaisema ja merkitys kulttuuri-identiteetille
 • Merenkurkun historia ja Ruotsin ja Suomen väliset yhteydet (merenkulku, kauppa ja postikuljetukset, muut yhteydet)
 • Luonnonolojen ja kulttuuriyhteyksien vaikutus kulttuuriin ja luontosuhteeseen
 • Merenkurkku maailmankuvassa; aluetta koskevien kansanuskomusten muuttuminen ja tieteellinen tutkimus, luontosuhteen muuttuminen
Merenkurkun maailmanperintö -projekti toteutetaan keväällä ja syksyllä 2013. Projektin alussa Merenkurkun maailmanperintökohteeseen tutustutaan Terranovassa ja Pohjanmaan museossa. Opiskelijat tekevät projektin aikana pienryhmissä esitelmiä maailmanperintökohteesta maantiedon, biologian, historian ja yhteiskuntaopin näkökulmasta suomeksi ja ruotsiksi. Syksyllä toteutetaan retki maailmanperintöalueelle ja tutustutaan paikanpäällä kohteeseen. Retken aikana opiskelijat esittävät tekemänsä esitelmät. Retkellä tutkitaan myös luontoa ja ympäristöä sekä kulttuurimaisemaa ja otetaan valokuvia, joita hyödynnetään projektijulkaisun teossa. Valokuvista kotaan myös näyttely, joka avulla Merenkurkun maailmanperintökohdetta esitellään muille lukiokampuksen opiskelijoille.

Projekti toteutetaan yhteistyössä Vaasan lyseon lukion ja Vasa gymnasiumin kanssa. Yhteistyössä on mukana myös Terranova ja Pohjanmaan museo.

Projektiin osallistuvat opiskelijat saavat valintansa mukaan kurssimerkinnän joko kansainvälisyyskasvatuksen Maailman- ja luonnonperintö -kurssista (KAK 3) tai maantieteen Lähialueprojekti -kurssista (GE 6).

Tietoa Merenkurkun maailmanperintökohteesta:
http://www.merenkurkku.fi/maailmanperintoalue/