Skip Ribbon Commands
Skip to main content
unesco-kurssit
Unesco-kurssit (Kansainvälisyyskasvatus)

Vaasan lyseon lukiossa voit suorittaa seuraavia kansainvälisyyskasvatuksen kursseja. Nämä Unesco-kurssit ovat ainerajat ylittäviä koulukohtaisia soveltavia kursseja.


1. Globalisaatiokasvatuksen kurssi (KAK 1) SO

Kurssilla perehdytään globalisaatiokasvatuksen perusteisiin ja pohditaan keinoja oikeudenmukaisemman maailman rakentamiseksi. Kurssilla kasvetaan maailmankansalaisina ja otetaan globaalia vastuuta paikallisella tasolla. Globalisaatiokasvatuksen kurssi suoritetaan osallistumalla Unesco-ryhmän toimintaan. Kurssilaiset osallistuvat Unesco-teemapäivän ideoimiseen ja toteuttamiseen.


2. Aktiivinen maailmankansalainen (KAK 2) SO

Kurssilla tarkastellaan vierailevien aktiivisten maailmankansalaisten kautta globaalin maailman eri ilmiöihin ja opitaan erilaisia keinoja toimia ja vaikuttaa globaalissa maailmassa. Kurssi suoritetaan seuraamalla Unesco-luentoja ja laatimalla oppimispäiväkirja.


3. Maailman- ja luonnonperintö kurssi (KAK 3) SO

Kurssin aikana tutustutaan Unescon maailman kulttuuri- ja luonnonperintökohteisiin Vaasan seudulla, Suomessa ja muualla maailmassa. Kurssin aikana tehdään vierailuja Unescon kulttuuri- ja luonnonperintökohteisiin ja tehdään aiheeseen liittyviä esitelmiä.


4. Maailmankansalaisen kypsyyskoe (KAK 4) SO

Maailmankansalaisen kypsyyskoe on Suomen YK-liiton kansainvälisyyskasvatuksen opintokokonaisuus, jonka aikana tekijä tutustuu itseään kiinnostavaan kansainvälisyyteen liittyvään teemaan yksin, pareittain tai ryhmässä. Opiskelijoita ohjataan hankkimaan tietoa vieraiden kansojen taustoista, oloista, kulttuureista ja kiinnittämään huomiota yhteisiin ongelmiin ja niiden ratkaisemiseen sekä ymmärtämään muita ihmisiä. Maailmankansalaisen kypsyyskokeen tekeminen opettaa monipuoliseen tiedonhankintaan, oman oppimisen arviointiin ja saadun tiedon jakamiseen. Maailmankansalaisen kypsyyskokeen suorittamisesta saa todistuksen Suomen YK-liitolta.


5. Maailmankansalaisena maailmalla (KAK 5)

Maailmankansalaisena maailmalla kurssimerkinnän saa osallistumisesta koulun kansainväliseen projektiin, opiskelijavaihtoon tai ystävyyskoulutoimintaan.