Skip Ribbon Commands
Skip to main content
unesco-luennot
Unesco-luennoilla kasvetaan aktiivisiksi maailmankansalaisiksi
 
Vaasan lyseon lukiossa järjestetään lukuvuonna 2012–2013 Unesco-luentosarja Nykyajan nomadit, jossa tutustumme nykyajan paimentolaisiin. Luennoilla tapaamme tutkijoita, maahanmuuttajia, kansalaisjärjestötoiminnassa mukana olevia ja monia muita alansa ammattilaisia, jotka ovat nähneet maailmaa monesta eri näkökulmasta. Samalla tarkastelemme globaalin maailman muuttoliikkeitä ja niihin liittyviä ilmiöitä ja asenteita sekä olemme nykyajan aktiivisten maailmankansalaisten jäljillä. Luennoilta saa myös tärkeää tietoa omia jatko-opintoja ja työelämää varten erilaisista ammateista ja kansainvälisistä vaihto- ja koulutusohjelmista.
 
Unesco-luennot on suunnattu kaikille koulun oppilaille ja niitä tarjotaan 1-2 kertaa jaksossa. Luennot järjestetään 8-palkilla klo 14.15–15.15.
 
Olli Löytty
Tietokirjailijavieras Olli Löytty kävi luennoimassa Vaasan lyseon lukiossa syksyllä 2012
Unesco-luennolla. Hän tarkasteli luennossaan stereotypioita ja esitteli kirjaansa
Kulttuurin sekakäyttäjät.
 
 Nykyajan nomadit -luentosarjan yhteydessä voit suorittaa halutessasi myös Aktiivinen maailmankansalainen -kurssin (KAK2). Luennoilla käymällä ja kurssin suorittamalla voi harjoitella myös yliopisto-opiskelulle tarvittavia taitoja. Kurssi suoritetaan osallistumalla Unesco-luennoille ja tekemällä etätehtäviä. Kurssin suorittamisesta saa Aktiivinen maailmankansalainen -kurssin (KAK2) suoritusmerkinnän.
 
Lisätietoja Nykyajan nomadit -luentosarjasta ja Aktiivinen maailmankansalainen -kurssin suorittamisesta saa Mika Jokiaholta.
 
 Kulttuurit kohtaavat
  Unesco-luennoilla oppii tärkeitä taitoja ja kuulee mielenkiintoisia tarinoita
kulttuurien kohtaamisesta. Kirsi Koivuporras kertoi luennollaan vapaaehtoistyöntekijän, tiedottajan ja toimittajan näkökulmasta kokemuksistaan Afrikan matkoilta.
 
 
Nykyajan nomadit -luentosarja 2012–2013
 
1. LUENTO: Aleksi Huhta, historiantutkija Turun yliopisto: Amerikansuomalaiset ja Yhdysvaltain rotukysymys.
MA 17.9. klo 14.15−15.15. Vjs
 
Aleksi Huhta tarkastelee suomalaisia Yhdysvaltoihin muuttaneita siirtolaisia ja heidän siellä kohtaamia rotuennakkoluuloja 1800- ja 1900-luvun vaihteessa. Luento tekee suomalaisista maahanmuuttajia ja vie heidät Yhdysvaltoihin kokemaan vapauden maan rasismia. Samalla pääsemme kurkistamaan historiantutkijan työhön.
 
 
2. LUENTO: Kirsi Koivuporras, FM, tiedottaja, toimittaja ja vapaaehtoistyöntekijä: Näkökulmia Afrikan maankamaralta. MA 29.10. klo 14.15—15.15. Kirkkopuistikon juhlasali.
 
Kirsi Koivuporras tarkastelee vapaaehtoistyöntekijän, tiedottajan ja toimittajan näkökulmasta globaalin maailman kehityskysymyksiä ja eriarvoisuutta paikallisella tasolla Afrikassa. Samalla tutustumme erilaisiin vapaaehtoistyön ohjelmiin ja pääsemme näkemään, miten yksikin ihminen voi vaikuttaa.
 
 
3. LUENTO: Harri Varhama, Eurooppa-tiedotuksen aluetiedottaja ja Erasmus-opiskelijat: Eväitä Euroopassa liikkumiseen. MA 5.11. klo 14.15—15.15. Kirkkopuistikon juhlasali.
 
Harri Varhama kertaa lyhyesti EU:ssa liikkumisen perusasiat ja esittelee Europassin, joka helpottaa töiden hakemista ja tekee tutkintojen vertailusta helpompaa EU:ssa. Saksalaiset Erasmus-opiskelijat kertovat englanniksi Erasmus-vaihto-ohjelmasta, joka mahdollistaa yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoiden ulkomailla opiskelun.
 
 
4. LUENTO: Olli Löytty, FT, kirjallisuuden tutkija ja tietokirjailija, Erilaisuus ei ole rikkautta. KE 14.11. klo 14.15—15.15. Kirkkopuistikon juhlasali.
 
Olli Löytty tarkastelee luennossaan stereotypioita ja niiden merkitystä kulttuurien kohdatessa. Luennolla pohditaan, miten erilaiset ihmiset ja kulttuurit voisivat tulla toimeen keskenään ja annetaan yleispätevä resepti maailmanrauhaan. Samalla pääsemme tutustumaan kirjallisuuden tutkijan ja tietokirjailijan työhön.
 
 
5. LUENTO: Timmy Trümpler, Rauhaa rakentamassa Nepalissa. MA 17.12. klo 14.15—15.15. Vaasanpuistikon juhlasali.
 
Timmy Trümpler tarkastelee luennossaan konfliktien syntyä ja dynamiikkaa esimerkkinään Nepalin vuosien 1996-2006 sisällissota ja kertoo kokemuksistaan ruohonjuuritason rauhantyöstä Nepalissa. Samalla pääsemme tutustumaan Suomessa ja Saksassa historiaa ja rauhantyötä opiskelleeseen aktiiviseen maailmankansalaiseen.
 
6. LUENTO: Opiskelijat Ina Westerlund ja Jenny Blomqvist: Muukalaisena pakolaisleirillä. MA 22.4. klo 14.15—15.15. Kirkkopuistikon juhlasali.
 
Suomen Pakolaisavun Nuoret maailmalle -hankkeeseen osallistuneet opiskelijat Ina Westerlund ja Jenny Blomqwist tutustuivat ikäistensä pakolaisten arkeen Ugandassa ja Thaimaassa. Nyt nuoret tulevat kertomaan kokemuksistaan kohtaamisistaan toiselta puolelta maailmaa. Kuvien, videoiden ja tarinoiden avulla oppilaiden silmiä avataan toiseen maailmaan, jota ei helposti unohda. Luennolla lanseerataan myös uusi Nuoret maailmalle videokilpailu. Tilaisuus on kaksikielinen.
 
Lisätietoa Unesco-luentojen aikataulusta jaksoittain Vaasan lyseon lukion kotisivuilta ja WILMAn tiedotteista.